PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

thông tin liên hệ

  • Phòng 43, Tầng 4, Nhà 15 tầng, Trường Đại học Quy Nhơn
  • ptt@qnu.edu.vn 
  • (84-256) 3846156; Fax: (84-256) 3846089
  • https://pthanhtra.qnu.edu.vn/